Sonex Seguridad

Deitu 901 001 820 Klik hemen eta deituko zaitugu

Segurtasunean aholkularitza eta Autoprotekzio Planak

Autoprotekzio planak

Autoprotekzio Planak indarrean dagoen Euskal Herriko Aldizkari Ofizial - EHAO 277/2007 dekretuko araudiaren arabera burutzen ditugu.

Autoprotekzio Planak arriskuen identifikazio eta ebaluaketa, prebentziorako beharrezkoak diren neurriak eta emergentzi kasuan bete beharreko protekzio neurriak eta ekimenak hartzen ditu barne.

Konpromezurik gabe, konsulta egin

Zer da Autoprotekzio Plana?

  • Zentro, establezimendu, espazio, instalazio edo dependentzia batek behar duen marko funtzional eta organikoa osatzen duen dokumentua da, pertsonenganako eta ondasunenganako arriskuak aurreikusi eta kontrolatzeko eta emergentzia kasuetan erantzun egokia emateko helburuarekin, protekzio zibileko sistema publikoaren jokaerekin bateratuz.
  • Behin datuen galdeketa beteta, bezeroak hilabete bateko epean jasoko du bere Autoprotekzio Plana. Horrela, bisita teknikoaren beharrik gabe, Planaren azkeneko prezioa jeistea lortuko dugu.
  • Euskal Herriko autoprotekzio planen araudiaren lotura.

Sugurtasun arloan aholkularitza

Segurtasun sailaren helburua pertsonen, ondasunen eta zerbitzuen babesa bermatzea da.

Segurtasun proiektuak politika, ekintzak, estrategiak hartzen ditu barne, alde batetik eraikinen arrisku baldintzen egoera ezagutuz, eta bestaldetik giza-baliabideen eta materialen egoera deskribatuz, interesdun datu guztiak biltzeko helburuarekin, horrela pertsonen eta ondasunen arriskuen prebentzioa lortuz, eta Emergentzien hasierako kontrola eginez (Protekzio bideak).

Segurtasun proiektuen helburuak

  • Enpresako segurtasun politika ezarri eta bere gauzatzea ahalbidetzen duen egitura zehaztu.
  • Segurtasun sistemaren ezarpena eta funtzionamendua ziurtatzen duten baldintzak garatu.
  • Maila hierarjiko bakoitzaren erantzukizun eta funtzioak zehaztu.
  • Segurtasun arautegiak betetzeko mekanismoak ezarri.
  • Segurtasunaren arduradunak diren pertsonal operatiboaren formakuntza.
  • Antolakuntzarako beharrezkoak diren errekurtso pertsonal eta materialen galeren gastuak mugatu.

Lan-arriskuen barne kudeaketaren sistemak gerta litezkeen istripuei aurre egiteko neurrien garapen, ezarpen eta mantenimendua du helburu, Lan-arriskuen Prebentzioaren legearen, 20. artikuluaren arabera.

Konpromezurik gabe, konsulta egin

Helbidea
Oialume Pasealekua 30 zbkia, Behea
20115 Astigarraga Gipuzkoa
Tel.
901 001 820
Egilea